L'enquesta de sortida 'Maldita'.

Desglossant els màxims (molt alts), els baixos (rars) i tota la resta (Rihanna!) a l'última obra de Kendrick