Dubtes, raonables

Com van reaccionar els mitjans de hip-hop al debut de Jay Z el 1996