La longitud és important

Per què ningú sap quant de temps són els videojocs i per què potser ho hauríem de fer?