Què implica un gran discurs de la convenció

Una guia per a redactors de discursos sobre l'esforç i la col·laboració que requereix una megafonia transcendent